บริการให้เช่า ห้องอบรมและลานฝึกปฏิบัติ

training center (4)

เทรนเนอร์ อิน ไทย มีบริการให้เช่าให้ห้องอบรม พร้อมลานฝึกปฏิบัติดับเพลิงขั้นต้น ให้บริการครบวงจร ทุกรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า

training center (9)

ห้องฝึกอบรม

IMG_4968

ห้องอาหาร

training center (11)

ลานฝึกปฏิบัติ

DSC_0077

ที่จอดรถ

ภาพบรรยากาศ ลูกค้าที่ใช้บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ในกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

training center (13)
training center (3)
training center (11)
training center (9)
training center (12)
training center (6)
training center (1)
training center (10)
training center (8)

หน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น เทรนเนอร์ อิน ไทย

ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด ได้รับอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ในการฝึกอบรมภาคทฤษฏี จะเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยเทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลาย รวมทั้งการใช้อุปกรณ์จำลองและการสาธิตต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ครูฝึกดับเพลิงมืออาชีพ

ครูฝึกดับเพลิง มีประสบการณ์ในงานดับเพลิง และ ความสามารถในการถ่ายทอด รวมทั้งได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน

ได้ฝึกปฏิบัติดับเพลิงทุกคน

การอบรมภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และฝึกปฏิบัติการดับไฟประเภททั้ง class A, B และ C ด้วยถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม

ถาดฝึกดับเพลิงแบบไร้ควัน

ถาดฝึกดับเพลิงแบบไร้ควัน ไม่มีควันดำที่จะรบกวนอาคารข้างเคียง จุดไฟด้วยระบบไฟฟ้า ฝึกได้ต่อเนื่อง หยุดจ่ายเชื้อเพลิงได้ทันที

เน้นปลอดภัยไว้ก่อน

ในการฝึกปฏิบัติผู้เข้าอบรมจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลทุกคน และเข้าฝึกดับเพลิงภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมครูฝึกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด